Alp Eren Baltacı

   
  Divan Şiirleri
  Âşık Paşa
 Gazel

Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Geldi geçdi tuymaduk bir kuş konup uçmış gibi

Nice geçdi bilmedük bu rûzgâr önden sona
Eyle tut şimdi bize bir yil esüp geçmiş gibi

Niceler geldi bu mülke gitti vü göçdi girü
Şöyle kim bir kârban bir dem konup göçmüş gibi

İşbu dünyâya gelenler bir dem eğlenmediler
Hânümânın dökdi gitdi yağıdan kaçmış gibi

Sinlere var kim bilesin bu halâyık neydüğin
Sanasın kim bir ekindür Azrâil biçmiş gibi

Bahtludur şol kişi kim dünyede adı kala
Ölmedi diridürür âb-ı hayat içmiş gibi

Bu ömür sermâyesin olmaz yire harc eyledün
Şöyle kim bir key delü nakdin suya saçmış gibi

İy Âşık sen ömrüni Hak ışkına sarf eylegil
Tâ iresin hazrete bir göz yumup açmış gibi

**********

Ağlarım

Be güzel senin derdinden
Dün ü gün gezer ağlarım
Ah eyleyip inleyüben
Göz yaşı döker ağlarım

Çağırırım Gani deyi
Unutmasın beni deyi
Kimi görsem seni deyi
Yüzüne bakar ağlarım

Aşık'ım uğradım derde
Düştüm bu söyünmez oda
Hak kadı olduğu yerde
Sinimden çıkar ağlarım

**********

Beni Ağlatırsın

A bülbülüm garip garip
Ötme beni ağlatırsın
Varıp yâdlar arasında
Yatma beni ağlatırsın

Bülbül gibi zardır işim
Akıttım çeşmimin yaşın
Hışımlanıp hilâl kaşın
Çatma beni ağlatırsın

Aşık olan neyler malı
Ağlamaktır anın kârı
Sevdiğim karşımdan bari
Gitme beni ağlatırsın

Der ki Aşık sana kuldur
Ezelden bildiğin haldir
Ya azat eyle ya öldür
Satma beni ağlatırsın

**********

 Aşk Eyle

Sabah sabah esen seher yelleri
Benim sevdiğime benden aşk eyle
Irmak olup akar çeşmim selleri
Benim sevdiğime benden aşk eyle

Hayalleri gözlerimden ayrılmaz
Akar bu çeşmimin yaşı durulmaz
Bir derde uğradım derman bulunmaz
Benim sevdiğime benden aşk eyle

Yavru şahan idim uçtum yuvadan
Ahım inmez oldu daim havadan
Unutmasın beni dahi duadan
Benim sevdiğime benden aşk eyle

Aşık eder dünya gelmez aynıma
Abdal olup post çekeyim eğnime
Tanrı emaneti olsun boynuma
Benim sevdiğime benden aşk eyle

**********

Bilmez Miyim

Yüce dağlar duman olmaz
Çeşmim yaşı revan olmaz
Değme kişiye kul olmaz
Ben gönlümü bilmez miyim

Engine saldım özümü
Hakk''a döndürdüm yüzümü
Çekmezem nâdan sözünü
Ben gönlümü bilmez miyim

Arslan gibi çalar çarpar
Kaplan gibi yola bakar
Gökte buluttan nem kapar
Ben gönlümü bilmez miyim

Der ki Aşık yari gözler
Yaktı derunumu közler
Beş padişahlık yer özler
Ben gönlümü bilmez miyim

**********

 Bilmezem

Benden mi bana bu elem
Aşktan mı yoksa derd ü gam
Bunca bela cevr ü sitem
Bilsem nedendir bilmezem

Canan olursa ger nihan
Kalmaya canda zerre can
Buluban bu sözü ıyan
Bilsem nedendir bilmezem.

Aşkın yürekte yarası
Pes olmuşam avaresi
Ya Rab bu derdin çaresi
Bilsem nedendir bilmezem.

Daim dilefkar olduğum
Şuride vü zâr olduğum
Talib-i Dîdar olduğum
Bilsem nedendir bilmezem.

Âşık''ta bu hayret nedir
Mâ''şuktaki şevket nedir
Derviş buna hikmet nedir
Bilsem nedendir bilmezem.

**********

Ey Padişah

Ey padişah! Ey padişah!
Çün ben beni verdim sana,
Genç ü hazinem kamusu
Sensin benim önden sona.

Evvel dahi bu akl u can
Seninleydi asl iken;
Ahır gerü sensin mekan
Uş varırım senden yana

Senden sana varır yolum,
Sana seni söyler dilim,
İlla sana ermez elim,
Bu hikmette kaldım tana

Bu hikmeti kim ne bile,
Bilse dahi gelmez dile;
Bu ah ile bu zar ile
Gözüm yaşı nice dine!

Dursam seninle dururam,
Baksam seninle görürem
Her kancaru kim yürürem,
Gönlüm yönü senden yana.

Sensin bana can u cihan,
Sensin bana genc-i nihan,
Sendendürür assı, ziyan;
Ne iş gelir benden yana.

Söz söyleten dilimde sen,
Hükmeyliyen içimde sen,
Alıveren elimde sen
Cümle işim önden sona.

Şöyle yakın olmuş iken,
Görmez seni bu can u ten
Kim geçiser bu perdeden,
Kim mani olur hükmüne?

Aşık sana tuttu yüzün
Unuttu cümle kendözün
Cümle sana söyler sözün
Söz söyleten sensin yine

**********

 Küçücükten Bir Yar Sevdim

Küçücükten bir yar sevdim
Ne öptüm ne kucabildim
Ne meclisinde oturdum
Ne bir bâde içebildim

İnandım yarin andına
Beni kul etti kendine
Dolaştım kakül bendine
Ne kurtulup kaçabildim

Gönül olamaz sevmesin
Çatma kaşını eğmesin
Ben dilberimin düğmesin
Ne çözdüm ne açabildim

Aşık gider doğru yola
Bülbülün arzusu güle
Ne getirebildim ele
Ne yardan vazgeçebildim

**********

Olsun Ona

Her kim bana ağyar ise
Hak Tanrı yar olsun ona
Her kancaru varır ise
Bağ u bahar olsun ona.

Bana ağu sunan kişi
Şehd ü şeker olsun işi
Kolay gele müşkül işi
Eli erer olsun ona.

Acı dirliğim isteyen
Tatlı dirilsin dünyada
Kim ölümüm ister ise
Bin yıl ömür olsun ona.

Her kim diler ben har olam
Düşman elinde zar olam
Dostları şad u düşmanı
Dost maşuk yar olsun ona.

Ardımca taşlar atanı
Hak tahta ağdırsın onu
Önüme kuyu kazanı
Güller nisar olsun ona.

Her kim diler ise benim
Ol dostumdan ayrıldığım
Gözlerinden hicap gitsin
Dizar ıyan olsun ona.

Bu Muhlis oğlu Paşa''nın
Güldüğün istemiyenin
Ağladığım istiyenin
Gözüm pınar olsun ona.

**********

Olur

Söyler isem bu derdi ben
Sırrım cihana faş olur
Sakin olup oturursam
Sağmaz yüreğim baş olur

Seyrim daim senden sana
Seyranlarım senden yana
Sultandürür aşkın bana
Süvar ü hem yoldaş olur

Sen tınma Aşık ol erür
Sayruyu sağı ol görür
Serkeşleri yoldan sürür
Sakinlere ferraş olur

**********

Seni Seven Öldü Gel Gel

Güzel senden ayrılalı
Hayli zaman oldu gel gel
Bak gözümden akan yaşım
Âb-ı revan oldu gel gel

Böyle m''olur küsüp gitmek
Seni seveni terk etmek
Haram oldu yemek içmek
İşim figan oldu gel gel

Kurulu yaydır basılmaz
Gönül yârindan kesilmez
İçmeyince dert eksilmez
Boş kadehler doldu gel gel

Kul Aşık eder varmağa
Halinden haber almağa
Yetiş namazın kılmağa
Seni seven öldü gel gel

**********

Türk Dili

'Gerçi kim söylendi bunda Türk dili
İll'malûm oldu Ma'na menzili

Çün bilesin cümle yol menzillerin
Yirmeğil sen Türk ve Tacik dillerin

Kamu dilde vârıdı zabt-ı usûl
Bunlara düşmüş idi cümle ukûl

Türk diline kimesne bakmaz idi
Türklere her giz gönül akmaz idi

Türk dahi bilmez idi o dilleri
İnce yolu ol ulu menzilleri

Bu Garipname inen geldi dile
Kim bu dil ehli dahi ma'ni bile

Türk dilinde yengi mana bulalar
Türk ve Tacik cümle yoldaş olalar

Yol içinde birbirini yirmiye
Dile bakup ma'niye hor görmeye

Tâ ki mahrum kalmaya Türkler dahi
Türk dilinde anlayanlar ol Hak'ı'

**********

Uyandır Yarimi

Her seher efendim yolun beklerim
Şakı bülbül var uyandır yarimi
Muhabbetin can içinde saklarım
Şakı bülbül var uyandır yarimi

Anın hüsnü gülün kimse dermesin
Kemlik satan muradına ermesin
Gaflet uykusunda rakip görmesin
Şakı bülbül var uyandır yarimi

Der ki Aşık güzel dilin aşkına
Mert isen erkanla yolun aşkına
Yılda bir açılır gülün aşkına
Şakı bülbül var uyandır yarimi

**********

İnilerim

Ulu ulu kervan geçen
Yollar gibi inilenin
Karlı karlı dağlar aşan
Seller gibi inilerim

Yücesinden er haykırmaz
Sığın, geyiği böğürmez
Kuş uçmaz kulun yüğürmez
Dağlar gibi inilerim

Canım karılığa düşmüş
Kaynadı ciğerim taşmış
Hocasından ayrı düşmüş
Kullar gibi inilerim

Hayalin benden dolundu
Ah ile bağrım delindi
İçinden beyi alındı
İller gibi inilerim

Yapıdan düşmüş bozulmuş
Top tüfek vurmuş ezilmiş
Kil''selerde haç yazılmış
Taşlar gibi inilerim

Miskin Aşık bilmez n''ider
Evliya gayretin güder
Subha değin tespih eder
Diller gibi inilerim

**********

Yeryüzünü Gezen Kişi

Yeryüzünü gezen kişi
Senin gibi bulmayıser
Seni seven sevday olup
Kend'özüne gelmeyiser

Seni seven n'ider işi
Tün gün akar gözü yaşı
Paşam, seni goren kişi
Niçin deli olmayıser

Derdin senin cana rahat
Senin sözün kand ü nebat
Vaslın senin âb-ı hayat
İçen anı ölmeyiser

Kim ki senden cüdâ olup
Hasretinden şeydâ olup
Derdin anda peydâ olup
Rengi nasıl solmayıser

Âşık yürür şûri ile
Eğlenemez hûri ile
Muhlis aşkı nûru ile
Esrükdür hod bilmeyiser

 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=